نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی در راستای الگوهای ارزیابی نهادهای علمی خارجی و بین المللی

فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی در راستای الگوهای ارزیابی نهادهای علمی خارجی و بین المللی


  به استحضار اعضای هیئت علمی و پژوهشگران می‌رساند مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی در نظر دارد از طرح‌های منتخب در راستای الگوهای ارزیابی نهادهای علمی و خارجی بین‌المللی حمایت نماید. لذا اعضای هیئت علمی و علاقه مندان می توانند طرح های پیشنهادی خود را با در نظر گرفتن عناوین ذیل از طریق سامانه پژوهشی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی ارسال نمایید. طبق شرایط اعلام شده حضور همکار خارجی در انجام طرح پژوهشی الزامی است.

موضوعات مورد نظر:

1- تجربه دانشگاه های خارجی در برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری در دوران همه گیری بیماری کووید 19

در این موضوع موارد زیر مدنظر است:

1-1- چگونگی برگزاری کلاس های غیرحضوری دانشگاه ها و شیوه برگزاری دوره ها

1-2- تسهیلات و زیر ساخت های مهیا شده از سوی دانشگاه ها برای اجرای آموزش های غیرحضوری (برای استادان و دانشجویان)

1-3- چگونگی نظارت استادان بر فعالیت های تحصیلی دانشجویان

1-4- چگونگی نظارت دانشگاه بر فعالیت های تدریس استادان

1-5- چگونگی ارزشیابی کارایی آموزشی غیرحضوری

1-6- برنامه ریزی دانشگاه برای استمرار آموزش غیر حضوری در دوران پسا کرونا

2- تجربه مراکز پژوهشی خارجی در فرایند پژوهشی غیر حضوری در دوران همه گیری بیماری کووید 19

در این موضوع موارد زیر مدنظر است:

2-1- چگونگی فعالیت های پژوهشی پژوهشگران به صورت غیر حضوری

2-2- تسهیلات و زیرساخت های مهیا شده از سوی مراکز پژوهشی برای فعالیت پژوهشگران

2-3-چگونگی نظارت موسسه پژوهشی بر فعالیت های پژوهشی پژوهشگران

3-ساختار حکمرانی در دانشگاه های جهان

در این موضوع موارد زیر مدنظر است:

3-1- ساختار سیاستگذاری (هیات امنا) و وظایف آنها در دانشگاه های برگزیده جهان (دانشگاه های برتر در رتبه بندی جهان)

3-2- ساختار مدیریتی (ارکان اجرایی) و وظایف آنها در دانشگاه های برگزیده جهان

3-3- منابع مالی (درآمد، هزینه) دانشگاه های برگزیده

3-4- ساختار نظارتی دانشگاه های برگزیده و وظایف آنها

3-5- مقایسه تطبیقی ساختار سیاستگذاری، مدیریتی، نظارتی و منابع مالی در دانشگاه های مورد مطالعه.

4- بررسی تطبیقی نظام ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی در دانشگاه ها و پژوهشگاه های جهان

در این موضوع موارد زیر مدنظر است:

4-1- اصول و سیاست های حاکم بر ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی در دانشگاه ها و پژوهشگاه های برگزیده جهان

4-2- روش بررسی پرونده ای ارتقای اعضای هیات علمی (مراحل اجرایی و مراجع رسیدگی به درخواست های ارتقای متقاضیان)

4-3- مقایسه تطبیقی اصول، سیاست ها و روش های ارتقا در دانشگاه های برتر جهان

4-4- مقایسه تطبیقی اصول، سیاست ها و روش های ارتقا در پژوهشگاه های برتر جهان

درگاه سامانه پژوهش مرکز:

http://rms.cissc.ir/