اولویت‌های پژوهشی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی سال 1400

اولویت‌های پژوهشی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی سال ۱۴۰۰  به منظور ارتقاء سطح علمی و پژوهشی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی و استفاده از تجربیات ارزنده علمی و پژوهشی دانشگاه کوثر؛ الویت‌های پژوهشی این شرکت در سال ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر تقدیم حضور می‌گردد،  همچنین فرآیند پذیرش و فرم‌های ارائه پورپوزال در وب سایت شرکت به آدرس http://abfankh.ir موجود می‌باشد.