اولویت‌های پژوهشی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ۱۳۹۸

به استحضار می‌رساند اولویت‌های تحقیقاتی شرکت آب منطقه‌ای در زمینه‌های مختلف شامل مدیریت منابع آب، هیدرولوژی و آب‌های سطحی، مسائل محیط زیستی و زمینه‌های مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب اعلام گردیده است. لطفاً اعضای هیأت علمی جهت اطلاع بیشتر و تکمیل فرم‌های مربوط به سایت اینترنتی این شرکت به آدرس www.khrw.ir مراجعه فرمایند.

مهلت ارسال فرم‌های پیشنهاد پژوهشی تا روز چهارشنبه تاریخ 1398/05/23می‌باشد.