طرح تألیف کتاب

عنوان طرح:

پرچم اعتقاد

نویسنده:

هما صائمیان

سازمان طرف قرارداد:

دفترتحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی خراسان شمالی

طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی در حال اجرا

 

عنوان طرح:

بررسی ترکیب مداخلات درمانی و رژیم غذایی بر افزایش سلامت و کاهش وزن کارکنان فرماندهی نیروی انتظامی خراسان شمالی

نویسنده:

وجیه یزدانی

سازمان طرف قرارداد:

دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی خراسان شمالی

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان طرح:

ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی زنان شاغل

نویسنده:

دکتر اعظم ملانوروزی

سازمان طرف قرارداد:

استانداری خراسان شمالی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عنوان طرح:

بررسی اپیدمیولوژیک نزاع در استان خراسان شمالی

نویسنده:

مهندس سکینه بیگی

سازمان طرف قرارداد:

اداره کل پزشکی قانونی خراسان شمالی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان طرح:

بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی استان خراسان شمالی با تأکید بر ایجاد و توسعه اشتغال‌های خرد

نویسنده:

دکتر رمضانعلی نادری

سازمان طرف قرارداد:

دفتر امور روستایی استانداری خراسان شمالی