نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه اول هم اندیشی برگزاری استارتاپ ویکند با حضور رئیس دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

جلسه اول هم اندیشی برگزاری استارتاپ ویکند با حضور رئیس دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت


جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس زهره وند رئیس دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت و نماینده شرکت شتابدهنده شعف جهت بررسی کلیات و امکان سنجی برگزاری استارتاپ ویکند علوم انسانی در تاریخ 1399/08/10 برگزار شد.