نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه زمانبندی برگزاری دوره های جوار دانشگاهی

اطلاعیه زمانبندی برگزاری دوره های جوار دانشگاهی


اطلاعیه برگزاری دوره های جوار دانشگاهی
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند زمانبندی برگزاری دوره های جوار دانشگاهی به شرح زیر می باشد.
متلب: پنجشنبه ها از ساعت 8:00 الی 13:00 در محل سایت تخصصی
برنامه نویسی به زبان php: چهارشنبه ها از ساعت 8:00 الی 13:00 در محل سایت تخصصی
* تاریخ اولین جلسه 1 و 2 آبان ماه می باشد.
دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه