نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تحویل فرم و فایل مربوط به دروس کارآموزی و پروژه پایانی

اطلاعیه تحویل فرم و فایل مربوط به دروس کارآموزی و پروژه پایانی


اطلاعیه دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه
با سلام
بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشجویان محترم که درس کارآموزی یا پروژه پایانی را اخذ می نمایند از این پس به منظور انجام امور مربوط به درس و تحویل فرم ها و فایل های مربوطه می بایست شخصاً و یا نماینده قانونی ایشان با در دست داشتن وکالتنامه محضری به دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت مراجعه نمایند.

دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه