نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه برگزاری کارگاه های آموزش و مهارتی در هفته پژوهش

اطلاعیه برگزاری کارگاه های آموزش و مهارتی در هفته پژوهش


معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه کوثر در نظر دارد به مناسبت هفته پژوهش و فناوری کارگاه های آموزشی برگزار نماید. عناوین و برنامه زمانی کارگاه ها جهت شرکت علاقه مندان و دانشجویان محترم به قرار زیر اعلام می شود.

علاقه مندان می توانند از درگاه زیر در کارگاه مورد نظر خود شرکت نمایند:

https://www.skyroom.online/ch/farhangi.kub/amozesh