نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه آخرین مهلت تحویل پروژه پایانی و گزارش کار آموزی

اطلاعیه آخرین مهلت تحویل پروژه پایانی و گزارش کار آموزی


اطلاعیه:

  به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند زمان‌های تحویل گزارش کارآموزی در سامانه کارآموزی و پروژه پایانی به شرح جدول زیر می‌باشد. خواهشمند است ضمن توجه به زمان های ذکر شده از مراجعه پس از اتمام مهلت مقرر خودداری فرمایید.

با تشکر

کارآموزی
ردیف انتخاب واحد آخرین مهلت ارسال درخواست شروع کارآموزی آخرین مهلت ارسال درخواست اتمام کارآموزی 
1 نیم‌سال اول 10 روز پس از اتمام زمان انتخاب واحد همان نیم‌سال شروع امتحانات همان نیم‌سال
2 نیم‌سال دوم 10 روز پس از اتمام زمان انتخاب واحد همان نیم‌سال شروع امتحانات همان نیم‌سال
3 تابستان 10 روز پس از اتمام زمان انتخاب واحد همان نیم‌سال پایان شهریور ماه همان سال تحصیلی
پروژه پایانی
ردیف انتخاب واحد آخرین مهلت تحویل نهایی پروژه پایانی
1 نیم‌سال اول پایان حذف و اضافه نیم‌سال دوم
2 نیم‌سال دوم پایان حذف و اضافه نیم‌سال اول سال تحصیلی بعدی
3 تابستان پایان حذف و اضافه نیم‌سال اول سال تحصیلی بعدی