نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حمایت از فعالیت های علمی و پژوهشی

حمایت از فعالیت های علمی و پژوهشی


حمایت از فعالیت های علمی و پژوهشی

کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان شمالی در راستای پیشبرد مأموریت ها، مسأله یابی و حل مسائل و انجام مأموریت های سازمانی، از تولید آثار علمی دانشجویان، طلاب و پژوهشگران حمایت می نماید. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان کارشناسی ارشد/دکتری و پژوهشگران دعوت می نماید تا در زمینه اولویتهای پژوهشی (زیر) اقدام به ارائه درخواست ها و آثارعلمی خود اعم از پایان نامه، رساله، کتاب و مقاله به شرح الزامات و فرآیندهای اجرایی ذیل به دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت ارسال نمایند.

توضیحات تکمیل شده حمایت از فعالیت های علمی و پژوهشی