نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید علمی دانشجویان رشته شیمی از آزمایشگاه‌های اداره کل استاندارد استان- دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه کوثر

بازدید علمی دانشجویان رشته شیمی از آزمایشگاه‌های اداره کل استاندارد استان- دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه کوثر


بازدید علمی دانشجویان رشته شیمی از آزمایشگاه‌های اداره کل استاندارد استان- دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه کوثر

 

 

هماهنگی بازدید علمی دانشجویان رشته شیمی از آزمایشگاه‌های اداره استاندارد استان خراسان شمالی در اردیبهشت ماه سال 1402 توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه