نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استارتاپ ویکند علوم انسانی

استارتاپ ویکند علوم انسانی


استارتاپ ویکند علوم انسانی

به گزارش دفتر کارآفرینی و دفتر ارتباط با صنعت در مورخه  ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ در محل دفتر ریاست دانشگاه با حضور رئیس دفتر ارتباط با صنعت جلسه اولین رویداد استارتاپ ویکند علوم انسانی برگزار شد در ابتدای جلسه رئیس دفتر ارتباط با صنعت در مورد زمان و مکان برگزاری و نحوه حضوری و یا غیر حضوری بودن رویداد نکاتی را بیان نمودند در این جلسه در خصوص نحوه برگزاری، همکاران به بحث و بررسی پرداختند و در پایان ریاست محترم دانشگاه از تلاش و پیگیری همکاران در راستای برگزاری رویداد استارتاپ تقدیر و تشکر نمودند در ضمن ابلاغ روسای کمیته های برگزاری استارتاپ توسط رئیس دانشگاه صادر و به آنها ابلاغ شد.