تفاهم‌نامه‌های دانشگاه کوثر

 

 

اداره کل استاندارد خراسان شمالی

اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی

دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی خراسان شمالی

پارک‌های علم و فناوری خراسان شمالی

اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی

اداره کل پست خراسان شمالی

اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی خراسان شمالی

جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی

شورای اسلامی شهر بجنورد

اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی