فهرست کارگاه‌های برگزار شده

1. کارگاه ایده تا محصول با همکاری پارک علم و فناوری خراسان شمالی ویژه علاقه ­مندان دانشگاهی 

2.  سلسله کارگاه‌­های ایده پردازی با دعوت از کارآفرینان استان

3. سلسه کارگاه‌های پارک علم و فناوری

4. کارگاه پیش رویداد استارتاپ ویکند گردشگری

5. سلسله کارگاه‌های مدرسه شکوفایی خلاقیت

 

 

 

6. مدیریت محصول

7. کارگاه ایده برتر

8. ایده تا عمل

9.  کسب و کار و کارآفرینی

10. مجموعه رویدادهای کارآفرینی رویداد «دیدار»

11. آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و مدرسه کارآفرینی شکوفایی خلاقیت